Browse: University Directory

Alphabetical List-> B  Total: (30 )

B N Mandal University, Madhepura, National Highway 106, Madhepura-0 Bihar
Dr. Rama Shankar Dubey (VC/Director) email: vc_bnmu@yahoo.com Tel: 06476-222068(O) (fx)
Dr. Vishwanath Bibeka (Registrar) email: registrar_bnmu@yahoo.com Tel: 9431685806(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
B.S. Abdur Rahman Institute of Science and Technology, Chennai, Seethakathi Estate, Vandalur, Chennai-600048 Tamil Nadu
Dr. V.M. Periasamy (VC/Director) email: vc@bsauniv.ac.in Tel: 044-22751347(O) (fx)
Prof. V. Murugesan (Registrar) email: registrar@bsauniv.ac.in Tel: 044-22751348(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
B.S. Abdur Rahman Institute of Science and Technology, Chennai, Seethakathi Estate, Vandalur, Chennai-600048 Tamil Nadu
Dr. V.M. Periasamy (VC/Director) email: vc@bsauniv.ac.in Tel: 044-22751347(O) (fx)
Prof. V. Murugesan (Registrar) email: registrar@bsauniv.ac.in Tel: 044-22751348(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Baba Farid University of Health Science, Faridkot, GGS Hospital Complex, Sadiq Road,, Faridkot-151203 Punjab
Prof Dr Shavinder Singh Gill (VC/Director) email: vc@bfuhs.ac.in Tel: 01639-256756(O) 257886(fx)
Prof. (Dr) Darshan Singh Sidhu (Registrar) email: generalinfo@bfuhs.ac.in Tel: 01639-256232(O) 256234(fx)
Dr. Rajeev Manhas (Librarian) email: dr.rajeevmanhas@gmail.com Tel: 01639-256232(O) 256252(fx)
Dr. Rajeev Manhas (UGCInfonet Lib) email:dr.rajeevmanhas@gmail.com Tel: 01639-256253(O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Rajouri Camp Office, Bye Pass-Road, Chinnai Himmat, Rajouri-185131 Jammu and Kashmir
Prof Irshad A Mamal (VC/Director) email: vc_bgsbu@rediffmail.com Tel: 01962-241001(O) 241001(fx)
Shri M R Choudhary (Registrar) email: mohammedrshd0@gmail.com Tel: 01962-241002(O) 241002(fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur, , Muzaffarpur-842001 Bihar
Dr. Pandit Palande (VC/Director) email: vc.brabu@gmail.com Tel: 0621-2243066(O) 2243326(fx)
Dr Vivekananda Shukla (Registrar) email: registrar.brabu@gmail.com Tel: 0621-2243071(O) 2243071(fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025 Uttar Pradesh
Prof R C Sobti (VC/Director) email: vc@bbau.ac.in Tel: 0522-2440820(O) 2440821(fx)
Dr Sunita Chandra (Registrar) email: registrar@bbau.ac.in Tel: 0522-2440822(O) (fx)
Dr. Sunail Goria (Librarian) email: sunilgoria@yahoo.com Tel: 0522-2998720(O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Banaras Hindu University,Varanasi , , Varanasi-221005 Uttar Pradesh
Prof. Rajeev Sangal (VC/Director) email: vcbhu1@bhu.ac.in Tel: 0542-2368938(O) 0542-2369100(fx)
Dr K P Upadhayay (Registrar) email: registrar@bhu.ac.in Tel: 0542-2370222(O) 2369425(fx)
Dr A K Srivastav (Librarian) email: librarian.bhu@gmail.com Tel: 0542-2369433(O) 2367133(fx)
Dr. D K Singh (UGCInfonet Lib) email:dksingh5@yahoo.com Tel: 0542-2367133(O)
Dr S Kumar (UGCInfonet Computer) email: Tel: 0542-232307308 Extn No 234(O)
 
Banasthali University,Banasthali, P.O-Banasthali Vidyapith, Banasthali-304022 Rajasthan
Prof Aditya Shastri (VC/Director) email: saditya@banasthali.ac.in Tel: 01438-228787(O) 228365(fx)
Shri H L Mittal (Addn. Reg) (Registrar) email: mittal_hl@yahoo.co.in Tel: 01438-228950(O) 01438-228365(fx)
Ms Asha Sharma (Dy Lib) (Librarian) email: asha_res@yahoo.com Tel: 01438-228953(O) 228365(fx)
Dr Sunil Bhatt (UGCInfonet Lib) email:dds@banasthali.in Tel: 01438-228953(O)
Dr C K Jha (UGCInfonet Computer) email: ckjha1@gmail.com Tel: 01438-228647(O)
 
Bangalore University, Bengaluru, Jnana Bharathi Campus, Bengaluru-560056 Karnataka
Prof B Thimmegowda (VC/Director) email: vcbub@yahoo.com Tel: 080-23213172(O) 23219295(fx)
Prof (Mrs) K K Seethamma (Registrar) email: seethammakk@rediffmail.com Tel: 080-23213023(O) 23211020(fx)
Dr Anjanappa M (Librarian) email: manjanappa123@gmail.com Tel: 080-22961131(O) 23215510(fx)
Mrs Ramani Mohan (UGCInfonet Lib) email:ramanibul@gmail.com Tel: 080-22961133(O)
Mrs Rajani (UGCInfonet Computer) email: rajani@bub.ernet.in Tel: 080-22961136(O)
 
Bankura University, Bankura, Puabagan Campus, Puabagan P.O., Bhagabandh, Bankura-722146 West Bengal
Prof. Deb Narayan Bandyopadhyay (VC/Director) email: vcbkru@gmail.com Tel: 03242 201127(O) (fx)
Shri Prdeep Kumara Mitra (Registrar) email: registrarbku@gmail.com Tel: 03242 20112(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Barkatullaha Vishwavidhyalaya, Bhopal, Hosangabad Road, Bhopal-462006 Madhya Pradesh
Prof. M.D. Tiwari (VC/Director) email: buvcmp@nic.in Tel: 0755-2517001(O) 2517003(fx)
Dr.Anil Sharma (I/c) (Registrar) email: registrar@bubhopal.nic.in Tel: 0755-2517012(O) 2517012(fx)
Ms Mohini Makhija (I/c) (Librarian) email: Tel: 0755 2517201(O) (fx)
Dr Amit Datta (UGCInfonet Lib) email:amitdutta07@gmail.com Tel: 0755-2517078(O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bastar University, Jagdalpur, Jagdalpur, (Dharampura), District - Bastar-494005 Chhattisgarh
Prof. N D R Chandra (VC/Director) email: Tel: 07782-239039(O) (fx)
(Registrar) email: Tel: (O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Berhampur University, Berhampur, Bhanja Bihar, Dist: Ganjam,, Berhampur-760007 Odisha
Prof Deepak Kumar Behera (VC/Director) email: vcbuorissa@gmail.com Tel: 0680-2343322(O) 2343633(fx)
Prof. Ashok Kumar Mahanty (Registrar) email: registrar@buodisha.edu.in Tel: 0680-2227241(O) (fx)
Dr. Aparajita Chowdhry (i/c Lib) (Librarian) email: library@buodisha.edu.in Tel: 0680-2227324(O) (fx)
Dr Manaswini Patra (UGCInfonet Lib) email:aparajitabpur@gmail.com Tel: 0680-2227268(O)
Shri R K Padhy (UGCInfonet Computer) email: ramapadhy@gmail.com Tel: 0680-2227322(O)
 
Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Sonipat, Khanpur Kalan, Haryana, Sonipat-131305 Haryana
Dr(Mrs) Pankaj Mittal (VC/Director) email: vc@bpswomenuniversity.ac.in Tel: 01263-283013(O) (fx)
Prof. Asha Kadyan (Registrar) email: registrar@bpswomenuniversity.ac.in Tel: 01263-283038(O) 01263-283154(fx)
Dr. O.P. Hooda (Librarian) email: Tel: 01263-283006(O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bhakta Kavi Narsinh Mehta University, Junagadh, Bilkha Road, Government Polytechnic, Khadia, Junagadh-362640 Gujarat
Dr. J. P. Maiyani (VC/Director) email: jpmaiyani@gmail.com Tel: 0278-2564626 (O) (fx)
Dr. A.H. Bapodra (Registrar) email: Tel: 0285-2681401(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bharath University, Chennai, No.173, Agharam Road, Selaiyur, Chennai-600073 Tamil Nadu
Dr. V. Kanagasabai (VC/Director) email: vc@bharathuniv.ac.in Tel: 044-42911000(O) 044-22293886(fx)
Dr. S. Bhuminathan (Registrar) email: registrar@bharathuniv.ac.in Tel: 044-42877218(O) 044-22293886(fx)
Shri R Elanchitran (Librarian) email: lib_biher@yahoo.com Tel: 044-22290742(O) 044-22293886(fx)
Shri R Elanchitran (UGCInfonet Lib) email:044-22293886 Tel: 044-22290742(O)
Dr. V Khanaa (UGCInfonet Computer) email: drvkannan62@yahoo.com Tel: 044-22290742(O)
 
Bharathiar University,Coimbatore, Maruthamalai Main Road, Coimbatore-641046 Tamil Nadu
(VC/Director) email: vc@buc.edu.in Tel: 0422-2244387(O) 0422-2422387(fx)
Dr K G Senthilvasan (Registrar) email: regr@buc.edu.in Tel: 0422-2428108(O) 2422387(fx)
Dr R Sarangapani (Librarian) email: bulib_librarian@yahoo.co.in Tel: 0422-2428231(O) 2422387(fx)
Dr R Sarangapani (UGCInfonet Lib) email:bulib_librarian@yahoo.co.in Tel: 0422-2428231(O)
Dr. N Thirunavakkarasu (UGCInfonet Computer) email: Tel: 0422-2428234(O)
 
Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Palkalaiperur, Tiruchirappalli-620024 Tamil Nadu
Dr V M Muthukumar (VC/Director) email: vc@bdu.ac.in Tel: 0431-2407048(O) 0431-2407032(fx)
Dr. A Selvam (I/c) (Registrar) email: register@bdu.ac.in Tel: 0431-2407092 Ext No 585(O) 0431-2407045(fx)
Dr.S Srinivasa Ragavan (Librarian) email: bdulib@gmail.com Tel: 0431-2407037 Ext No 621(O) (fx)
Dr. S. Srinivasa Ragavan (UGCInfonet Lib) email:bdulib@gmail.com Tel: 0431-2407037 Ext No 621(O)
Dr B Jeyaprakash (UGCInfonet Computer) email: jeyapragash@bdu.ac.in Tel: 0431-2407068 Ext no 465(O)
 
Bharati Vidyapeeth, Pune, LBS Rd, 13 Sadashiv Peth, Next to Alka Talkies., Pune-411030 Maharashtra
Dr Prof S S Kadam (VC/Director) email: bvuniversity@yahoo.com Tel: 020-24335701(O) (fx)
Shri G Jaykumar (Registrar) email: kumarjaya51@hotmail.com Tel: 020-24335701(O) 24339121(fx)
Dr. Shivraj Thorat (I/c) (Librarian) email: thoratshivraj@gmail.com Tel: 020-25437237(O) (fx)
Dr. V. S. Mugade (UGCInfonet Lib) email:mugadecs@indiatimes.com Tel: 020-24335701(O)
Dr. M. S. Prasad (UGCInfonet Computer) email: director.mca.bvu@gmail.com Tel: 24335701(O)
 
Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, Laloo Nagar, Madhepura-852113 Bihar
Dr. Binod Kumar (VC/Director) email: vc_bnmu@rediffmail.com Tel: 06476-222059(O) (fx)
Dr. Kumaresh Pd. Singh (Registrar) email: Tel: 06476-222779(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Nadia, P O Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, Dist. Nadia -741252 West Bengal
Prof Asit Kumar Chakravarti (VC/Director) email: bckvvc@gmail.com Tel: 03473-222666(O) 03473-222275(fx)
Prof. Parth Sarathi Chatterjee (Registrar) email: Tel: 25878163(O) (fx)
Shri Subir Das (Librarian) email: dlbckv@gmail.com Tel: 25877677(O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bihar Agricultural University, Sabour, Bhagalpur -813210 Bihar
Dr. M L Choudhry (VC/Director) email: vcbausabour@gmail.com Tel: 0641-2452606(O) 0641-2452604(fx)
Dr. Ashok Kumar (i/c Reg) (Registrar) email: registrarbau2015@gmail.com Tel: 0641-2452614(O) 0641-2452614(fx)
Dr. Rajesh Kumar (Librarian) email: Tel: 0641-2451700(O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Biju Patnaik University of Technology, Rourkela, Chhend Main Rd, Chhend, Rourkela-769004 Odisha
(VC/Director) email: Tel: (O) (fx)
(Registrar) email: Tel: (O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bilaspur Vishwavidyalaya, Bilaspur, Near Gandhi Chowk, Bilaspur-495001 Chhattisgarh
Dr. Gauri Dutt Sharma (VC/Director) email: gduttasharma@yahoo.co.in Tel: 07752-220007(O) (fx)
Dr. Arun Kumar Singh (Registrar) email: arunsingh.edu@gmail.com Tel: 07752-220031(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Birla Institute of Technology (Deemed University), Ranchi, Mesra, Ranchi-835215 Jharkhand
Dr M K Mishra (VC/Director) email: vc@bitmesra.ac.in Tel: 0651-2275402(O) 2275401(fx)
Dr. A. P. Krishna (Registrar) email: register@bitmesra.ac.in Tel: 0651-2276052(O) (fx)
Dr. M Vijaykumar (Librarian) email: vijaykumar@bitmesra.ac.in Tel: 0651-2276675(O) (fx)
Dr. M Vijaykumar (UGCInfonet Lib) email:vijaykumar@bitmesra.ac.in Tel: 0651-2276675(O)
Shri Debojyothi Nath (UGCInfonet Computer) email: Tel: 0651-2275533(O)
 
Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Vidya Vihar, Pilani-333031 Rajasthan
Prof V S Rao (Act. VC) (VC/Director) email: vsr@hyderabad.@bits-pilani.ac.in Tel: 01596-242090(O) 01596-244183(fx)
Prof. M M S Anand (Registrar) email: mmsanand@bits-pilani.ac.in Tel: 01596-242192(O) 01596-244183(fx)
Shri Giridhar M Kunkur (Librarian) email: giridhar.kunkur@pilani.bits-pilani.ac.in Tel: 01596-515241(O) 01596-244183(fx)
Shri Giridhar M Kunkur (UGCInfonet Lib) email:giridhar.kunkur@pilani.bits-pilani.ac.in Tel: 01596-515241(O)
Shri Balbir Singh (UGCInfonet Computer) email: balbir@bits-pilani.ac.in Tel: 01596-515436(O)
 
Birsa Agricultural University, Ranchi, Central Library, Birsa University P. O., Kanke, Ranchi-834006 Jharkhand
Dr George John (VC/Director) email: vc_bau@rediffmail.com Tel: 0651-2450500(O) 0651-2450850(fx)
Dr. N Kudada (Registrar) email: Tel: 0651-2450832(O) 0651-2450500(fx)
Shri B R Das (Librarian) email: central_library@rediffmail.com Tel: 0651-2450803(O) (fx)
Shri B R Das (UGCInfonet Lib) email:centrallibrary@rediffmail.com Tel: 0651-2450803(O)
Shri Manish Kumar (UGCInfonet Computer) email: manish183@yahoo.com Tel: 0651-2450803(O)
 
BLDE University, Bijapur, Bangaramma Sajjan Campus,Sholapur Road, Bijapur-586103 Karnataka
Dr. B.G. Mulimani (VC/Director) email: vcbldeu@gmail.com Tel: 08352-262770(O) 08352-263303(fx)
Dr. J.G. Ambekar (Registrar) email: registrarbldeu@gmail.com Tel: 08352-262770(O) 08352-263303(fx)
Dr. Shekhar H.P. (Librarian) email: bmpnc.librarian@bldeuniversity.ac.in Tel: 08352-263303/2286(O) (fx)
(UGCInfonet Lib) email: Tel: (O)
(UGCInfonet Computer) email: Tel: (O)
 
Bodoland University, Kokrajhar, PO. Rangalikhata,, Debargaon, Kokrajhar-783370 Assam
Prof. Hemanta Kr. Baruah (VC/Director) email: hemanta_bh@yahoo.com Tel: 03661-277127(O) 03661-277127(fx)
Dr. Shekhar Brahma (Registrar) email: brahma.shekhar@gmail.com Tel: 03661-277183(O) 277183(fx)
Shri Khagen Kalita (I/c) (Librarian) email: khagen.kalita9@gmail.com Tel: (O) (fx)
Shri Khagen Kalita (UGCInfonet Lib) email:khagen.kalita9@gmail.com Tel: (O)
Shri Sutajit Roy (UGCInfonet Computer) email: sutajitrey03@gmail.com Tel: (O)
 

BACK