Browse: University Directory

Alphabetical List-> C  Total: (38 )

Calorx Teacher's University, Ahmedabad, Greenwud, Nr Vaishno Devi Circle, S.P. Ring Road, Ognaj, Ahmedabad-382481 Gujarat
Dr.A.G. Bhalwankar (VC/Director) email: provost.ctu@calorx.org Tel: 9099902923(O) (fx)
Dr. Shailendra Gupta (Registrar) email: registrar.ctu@calorx.org Tel: 9099034313(O) (fx)
Shri Jignesh Macwana (Librarian) email: jignesh.macwana@calorx.org Tel: 9924337391(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
Ms. Sonia Verma (e-Shodh Sindhu Computer) email: sonia.verma@calorx.org Tel: 02717-242328(O)
 
Central Agricultural University, Imphal, P B No 23, Iroisemba, Lalphelpat, Imphal-795004 Manipur
Dr. M Premjit Singh (VC/Director) email: vcofficecau@yahoo.com Tel: 0385-2415933(O) (fx)
Dr. P. M. Pillai (Registrar) email: regcau@yahoo.com Tel: 0385-3410644(O) (fx)
Smt Nolini Devi (Librarian) email: dean_collegeagri@yahoo.com Tel: 0385-2410427(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central Institute of Fisheries Education, Mumbai, Fisheries University Road, 7 Bungalows, Versova,Andheri (W) , Mumbai-400061 Maharashtra
Dr.Gopal Krishna (Act. Dir) (VC/Director) email: gopalkrishna@cife.edu.in Tel: 022-26363404(O) (fx)
Shri Ashish Roy (Jt Dir Admin) (Registrar) email: jdadmin@cife.edu.in Tel: 022-26345944(O) (fx)
Shri Subhash Chand (Librarian) email: subhashchand@cife.edu.in Tel: 022-26361446 Ext No 560(O) (fx)
Shri Subhash Chand (e-Shodh Sindhu Lib) email:subhashchand@cife.edu.in Tel: 022-26361446 Ext No 560(O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University for Tibetan Studies, Varanasi, Sarnath Rd, Mavaiya, Sarnath, Varanasi-221007 Uttar Pradesh
Prof. Ngawang Samten (VC/Director) email: vcoffice.cuts@gmail.com Tel: 0542-2585242(O) 2585150(fx)
Dr. D. R. Singh (Registrar) email: dr.singh@hotmail.com Tel: 0542-2585148(O) 2585150(fx)
Mr. Rajesh Kumar Mishra (I/c) (Librarian) email: pendorkhangpa@yahoo.com Tel: 0542-2586515 (O) (fx)
Dr. Penpa Dorjee (I/c) (e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
Shri. J. K. Singh (e-Shodh Sindhu Computer) email: singh_jv@yahoo.com Tel: 0542-2587756(O)
 
Central University of Gujarat, Sector-30, , Gandhinagar-382030 Gujarat
Prof. S. A. Bari (VC/Director) email: vc@cug.ac.in Tel: 079-23260076(O) 23260076(fx)
Prof. S. L. Hiremath (Registrar) email: registrar@cug.ac.in Tel: 079-23977404(O) (fx)
Dr. K. B. Agadi (Asst. Librarian) (Librarian) email: kbagadi@cug.ac.in Tel: 079-23260061(O) (fx)
Dr K B Agadi (e-Shodh Sindhu Lib) email:kbagadi@cug.ac.in Tel: 079-23260061(O)
Prof Muttayya K (e-Shodh Sindhu Computer) email: muttayya@cug.ac.in Tel: 079-23260061(O)
 
Central University of Haryana, Village, Jant-Pali, Dist - Mahendergarh, Gurgaon-123029 Haryana
Prof. R. C. Kuhad (VC/Director) email: vc@cuh.ac.in Tel: 01285-249333(O) (fx)
Shri Ram Dutt (Registrar) email: registrar@cuh.ac.in Tel: 0124-249401(O) (fx)
Dr. Vinod Kumar Singh (I/c) (Librarian) email: library@cuh.ac.in Tel: 01285-249420(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, P O Box No. 21, , Dharamshala, Dist- Kangra-176215 Himachal Pradesh
Prof. Kuldip Chand Agnihotri (VC/Director) email: vc.cuhimachal@gmail.com Tel: 01892-229330(O) 01892-229331(fx)
Brig J C Rangra YSM (Retd) (Registrar) email: registrar.cuhimachal@gmail.com Tel: 01892-229574(O) (fx)
Prof. Inder Vir Malhan (I/c) (Librarian) email: imalhan47@gmail.com Tel: 01892-232785 Ext No 414(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University of Jammu, Rahya Suchani (Bagla), Dist. Samba, Jammu-181143 Jammu and Kashmir
Prof. Ashok Aima (VC/Director) email: vicechancellor.cuj@gmail.com Tel: 01923-249634(O) 249634(fx)
Shri Jit Singh (Registrar) email: registrar@cujammu.ac.in Tel: 0191-249658(O) 249658(fx)
Prof. L S Ghandi Doss (i/c) (Librarian) email: ghandidoss@gmail.com Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University of Jharkhand, Ranchi-Lohardaga Road, Brambe, Ranchi-834008 Jharkhand
Prof. Nand Kumar Yadav 'Indu' (VC/Director) email: vc@cuj.ac.in Tel: 06531-294160(O) (fx)
Prof. R. K. Dey (I/c) (Registrar) email: registrar@cuj.ac.in Tel: 06531-294182(O) (fx)
Shri S. R. Upadhyay (Asst. Librarian) (Librarian) email: al@cuj.ac.in Tel: 06531-294173(O) (fx)
Shri S R Upadhyay (e-Shodh Sindhu Lib) email:al@cuj.ac.in Tel: 06531-294173(O)
Shri Shekhar K Lal (e-Shodh Sindhu Computer) email: ta-computers@cuj.ac.in Tel: (O)
 
Central University of Karnataka, Kadaganchi, Aland Road, Gulbarga-585311 Karnataka
Prof. H. M. Maheshwaraiah (VC/Director) email: Tel: 08472-226702(O) 226703(fx)
Prof. N. Nagaraju (I/c) (Registrar) email: deanlanguages@gmail.com Tel: 08472-226708(O) 226709(fx)
Sh. Ragahavendra Bonal (I/c) (Librarian) email: pskattimani@cuk.ac.in Tel: 08472-226717(O) (fx)
Dr. P. S. Kattimani (Lib) (e-Shodh Sindhu Lib) email:pskattimani@cuk.ac.in Tel: 08472-226717(O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University of Kashmir, Qureshi Manzil, 50-Naseemabad, Saderbal, Srinagar-190006 Jammu and Kashmir
Prof. Mehraj Uddin Mir (VC/Director) email: vc@cukashmir.ac.in Tel: 0194-2468351(O) 2468351(fx)
Prof.Mohammad Afzal Zargar (Registrar) email: registar@cukashmir.ac.in Tel: 0194-2468354(O) 2468384(fx)
Dr. Abdul Majid Baba (Librarian) email: librarian@cukashmir.ac.in Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University of Kerala, Tejaswini Hills, Periye Post, Kasaragod-671316 Kerala
Prof. G. Gopa Kumar (VC/Director) email: vicechancellor@cukerala.ac.in Tel: 0467-2232400(O) 2232402(fx)
Dr. K. C. Baiju (I/c) (Registrar) email: registrar@cukerala.ac.in Tel: 0467-2232400(O) 2232402(fx)
Sh. Gireesh Kumar T. K. (Librarian) email: cuklibrarian@gmail.com Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Central University of Orissa, Central Silk Board Building, Landiguda Campus, Koraput-764020 Odisha
Prof. Sachidananda Mohanty (VC/Director) email: vc@cuo.ac.in Tel: 06852-288222(O) (fx)
Colonel RS Chauhan (Registrar) email: registrar@cuo.ac.in Tel: 06852-288235(O) (fx)
Shri Bijayananda Pradhan (Asst. Librarian) (Librarian) email: ncsipradhan@gmail.com Tel: 06852-288207(O) 251244(fx)
Shri Bijayananda Pradhan (Lib) (e-Shodh Sindhu Lib) email:ncsipradhan@gmail.com Tel: 06852-288207(O)
Shri Sanjeevkumar Papenja (e-Shodh Sindhu Computer) email: sanjeevpapneja@gmail.com Tel: 06852-288237(O)
 
Central University of Punjab, City Campus, Mansa Road, Bathinda-151001 Punjab
Prof. R. K. Kohli (VC/Director) email: vc@cup.ac.in Tel: 0164-2430586(O) (fx)
Dr. Pankaj Khare (Registrar) email: registrar@gmail.com Tel: 0164-2864141(O) 2864111(fx)
Mr. Bhupinder Singh (Info. Scientist) (Librarian) email: bhupinderlib@cup.ac.in Tel: 0164-2864140(O) (fx)
Mr. Bhupinder Singh (e-Shodh Sindhu Lib) email:bhupinderlib@cup.ac.in Tel: 0164-2864140(O)
Er. Amandeep Singh (e-Shodh Sindhu Computer) email: sa@cup.ac.in Tel: 0164-2864144(O)
 
Central University of Rajasthan, NH-8, Bandarsindari, Kishangarh, Ajmer-305817 Rajasthan
Prof. Arun K. Pujari (VC/Director) email: vc@curaj.ac.in Tel: 01463-238726(O) 238722(fx)
Prof. Supriya Agrawal (I/c) (Registrar) email: registrar@curaj.ac.in Tel: 01463-238727(O) 238759(fx)
Ms. Sobhagyawati Gupta (Librarian) email: shobha.librarian@curaj.ac.in Tel: 01463-238540(O) (fx)
Ms. Sobhagyawati Gupta (Asst. Lib) (e-Shodh Sindhu Lib) email:shobha.library@curaj.ac.in Tel: (O)
Dr. Mamta Rani (e-Shodh Sindhu Computer) email: hod.cs@curaj.ac.in Tel: 01463-238539(O)
 
Central University of South Bihar, Camp office: BIT Campus-Patna, PO.BV College, Patna-800014 Bihar
Prof. H. C. S. Rathore (VC/Director) email: vc@cub.ac.in Tel: 0612-2226535(O) (fx)
Dr. C. L. Prabhavathi (I/c) (Registrar) email: registrar@cub.ac.in Tel: 0612-2784112(O) (fx)
Dr. Mayank Yuvraj (Librarian) email: mayankyuvraj@cub.ac.in Tel: 0612-2784181(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
Shri Ashok kumar Singh (e-Shodh Sindhu Computer) email: ashok@cub.ac.in Tel: 0612-2784185(O)
 
Central University of Tamil Nadu, Neelakudi, Kangalancherry, Thiruvarur-610101 Tamil Nadu
Prof. A. P. Dash (VC/Director) email: Tel: 04366-277351(O) (fx)
Prof T Sengadir (Act Reg.) (Registrar) email: registrar@cutn.ac.in Tel: 04366-277230(O) (fx)
Dr. S Dhanavandan (Dy. Librarian) (Librarian) email: dhanavandan@cutn.ac.in Tel: 9442867275(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
Shri Girish Waran (e-Shodh Sindhu Computer) email: girishwaran@cutn.ac.in Tel: 9489051817(O)
 
CEPT University, Ahmedabad, Navrangpura,, Ahmedabad-380009 Gujarat
Dr. Bimal Patel (VC/Director) email: president@cept.ac.in Tel: 079-26302470(O) 079-26302075(fx)
Ms. Anita Hiranandani (Registrar) email: registrar@cept.ac.in Tel: 079-26802470(O) 079-26302075(fx)
Dr. Tejaswini Joshi (Librarian) email: library@cept.ac.in Tel: 079-26302740(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Ch. Bansi Lal University, Bhiwani, , Bhiwani-127021 Haryana
(VC/Director) email: Tel: (O) (fx)
(Registrar) email: Tel: (O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Ch. Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya, Palampur, , Palampur -176062 Himachal Pradesh
Dr Krishan K. Katoch (VC/Director) email: vc@hillagric.ac.in Tel: 01894-230521(O) 230465(fx)
Shri Manoj Kumar HPAS (Registrar) email: registrar@hillagric.ac.in Tel: 01894-230383(O) 230511(fx)
Dr.K S Thakur (i/c) (Librarian) email: library@hillagric.ac.in Tel: 01894-230361(O) 230361(fx)
Shri Dev Walia (e-Shodh Sindhu Lib) email:devwaliacopi@gmail.com Tel: 01894-230361(O)
Shri R K Chandel (e-Shodh Sindhu Computer) email: rkc64@hillagric.ac.in Tel: 01894-283166(O)
 
Chanakya National Law University, Patna, Nyaya Nagar, Mithapur, Near Jakkanpur Police Station, Patna-800001 Bihar
Prof. Dr. A. Lakshminath (VC/Director) email: alakshminath@gmail.com Tel: 0612-2352315(O) 2352314(fx)
Dr. S P Singh (Registrar) email: registrarcnlu@gmail.com Tel: 0612-2352300(O) 2352314(fx)
Dr. Nehal Ashraf (I/c Library) (Librarian) email: cnlulibrary@gmail.com Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
Shri Amit Kumar (e-Shodh Sindhu Computer) email: helloamit_74@yahoo.com Tel: 9835885688(O)
 
Chandigarh Univesity, Mohali, NH 95,Chandigarh-Ludhiana Highway, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Mohali-140413 Punjab
Dr. R.S. Bawa (VC/Director) email: vicechancellor@cumail.in Tel: 0160-3014448(O) (fx)
Prof.(Dr) D.S.Cheema (Registrar) email: registrar@cumail.in Tel: 0160-3014417(O) (fx)
Dr.M.S.Pathania (Librarian) email: chieflibrarian@cumail.in Tel: 0160-3014428(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur, , Kanpur-208002 Uttar Pradesh
Dr. S L Goswami (i/c) (VC/Director) email: vc@csauk.ac.in Tel: 0512-2534155(O) 0512-2533808(fx)
Dr Rajendra Singh (Registrar) email: registrar@casuk.ac.in Tel: 0512-2533704(O) 2533808(fx)
Dr Ved Ratan (Librarian) email: csalibrarykanpur@gmail.com Tel: 0512-2534156(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar, , Hisar-125004 Haryana
Dr. Krishan Singh Khokhar (VC/Director) email: vc@hau.ernet.in Tel: 01662-231640(O) 234952(fx)
Dr Mohinder Singh Dahiya (Registrar) email: regi@hau.ernet.in Tel: 01662-234613(O) 234613(fx)
Dr (Mrs)Mira Tomer (Librarian) email: librarian@hau.ernet.in Tel: 01662-284328(O) 234613(fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Mangal Pandey Nagar, Meerut-250005 Uttar Pradesh
Prof. N K Taneja (VC/Director) email: vc@ccsuniversity.ac.in Tel: 0121-2760554(O) (fx)
Shri Deep Chand (Registrar) email: registrar@ccsuniversity.ac.in Tel: 0121-2763539(O) (fx)
Shri Jamal A Siddiqui(Dy. Lib) (Librarian) email: jamal_siddiqui2004@yahoo.co.in Tel: 0121-2772694(O) (fx)
Shri Krishna Kumar (e-Shodh Sindhu Lib) email:kkbhuvns@gmail.com Tel: 0121-2604485(O)
Shri S K Tyagi (e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: 0121-2760279(O)
 
Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, Barnala Road, Sirsa-125055 Haryana
Dr R S Sharma (VC/Director) email: vccdlusirsa@gmail.com Tel: 01666-248052(O) 247600(fx)
Prof. Aseem Miglani (Registrar) email: registrarcdlu@gmail.com Tel: 01666-239819(O) 01666-247049(fx)
Prof Aseem Miglani (I/c) (Librarian) email: miglani_aseem@rediffmail.com Tel: 01666-239833(O) (fx)
Ms Maya Devi (e-Shodh Sindhu Lib) email:mayalis123@gmail.com Tel: 01666-239833(O)
Shri Gulshan Kumar (e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: 01666-239828(O)
 
Chaudhary Ranbir Singh University, Jind, Rohtak Bypass Road, Jind-126102 Haryana
(VC/Director) email: Tel: (O) (fx)
(Registrar) email: Tel: (O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishwavidhyalaya Palampur, Tehsil, Palampur , District -Kangra, Palampur -176062 Himachal Pradesh
Dr.K.K. Katoch (VC/Director) email: vc@hillagric.ac.in Tel: 01894-230521 (O) (fx)
Mr Manoj Kumar (Registrar) email: registrar@hillagric.ac.in Tel: 01894-230383(O) 230511(fx)
Shri Dev Walia (Librarian) email: devwaliacopi@gmail.com Tel: 01894-230361(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chennai Mathematical Institute, Chennai, H1, SIPCOT IT Park, Siruseri, Kelambakkam, Chennai-603103 Tamil Nadu
Pro. Rajeeva Karandikar (VC/Director) email: director@cmi.ac.in Tel: 044-67480900(O) (fx)
Shri S. Sripathy (Registrar) email: sripathy@cmi.ac.in Tel: 044-67480900(O) (fx)
Ms. Rajeshwari Nair (Librarian) email: raj@cmi.ac.in Tel: 044-67480900(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chettinad Academy of Research and Education(CARE)Chennai, Rajiv Gandhi Salai Kelambakkkam, Chennai-603103 Tamil Nadu
Dr. K. Ravindran (VC/Director) email: drraji@chettinadhealthicty.com Tel: 044-47413330(O) 47413300(fx)
Shri SPK Chidambaram (Registrar) email: spk.chidambaram@chettinadhealyhcity.com Tel: 044-47411010(O) 47411011(fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj Kanpur University, Kanpur, Kalyanpur, G.T. Road, Kanpur-208024 Uttar Pradesh
Prof. (Dr.) J. V. Vaishampayan (VC/Director) email: vcocsjmu@gmail.com Tel: 0512-2470450(O) 2570006(fx)
Shri Sayed Waqar Hussain (Registrar) email: Tel: 0512-2570301(O) 2570006(fx)
Shri Ashish Srivastava (Asst) (Librarian) email: ashish.csjmu@gmail.com Tel: 8090802020(O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chhattisgarh Kamdhenu Vishwavidyalaya, Anjora, Durg-491001 Chhattisgarh
Dr. Umesh K. Mishra (VC/Director) email: mishrauk2005@yahoo.com Tel: 7714223613(O) (fx)
Dr. N.K. Nigam (Registrar) email: drnknigam18@gmail.com Tel: 7714223615(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai, North Park Avenue, Sector – 8, Bhilai, Durg, Bhilai-490009 Chhattisgarh
Dr. M.K. Verma (VC/Director) email: vc_csvtu@csvtu.ac.in Tel: 0788-2261311(O) 0788-2261411(fx)
Mr. G.R. Sahu (Registrar) email: registrar@csvtu.ac.in Tel: 0788-2261311(O) 0788-2261411(fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Children's University, Gandhinagar, Sector-20, Gandhinagar-382020 Gujarat
Dr. Divyanshubhai Dave (VC/Director) email: vccu.gujarat@gmail.com Tel: 079-23244562, 23242524(O) 23244569(fx)
Mr. Amit I. Jani (Registrar) email: rcu.gujarat@gmail.com Tel: 079-23244576(O) 079-23244569(fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Christ University, Bangalore , Hosur Road, Bangalore-560029 Karnataka
Dr. Fr. Thomas C Mathew (VC/Director) email: vc@christuniversity.in Tel: (O) (fx)
Dr. Anil Joseph Pinto (Registrar) email: registrar@christunivertsity.in Tel: (O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Cochin University of Science & Technology, Cochin, Cochin University P.O, South Kalamassery, Cochin-682022 Kerala
Dr. J. Letha (VC/Director) email: akglet2001@yahoo.com Tel: 0484-2577619(O) (fx)
Dr. David Peter S. (Registrar) email: registrar@cusat.ac.in Tel: 0484-2863311(O) (fx)
Dr. Veerankutty Chelatayakkot (I/c) (Librarian) email: ul@cusat.ac.in Tel: 0484-2575092(O) 2577595(fx)
Shri Anoop Varma G (e-Shodh Sindhu Lib) email:anoopvarmag@gmail.com Tel: 0484-2575715(O)
Mrs. Liny Varghese (e-Shodh Sindhu Computer) email: liny@cusat.ac.in Tel: 0484-2575715(O)
 
Cooch Behar Panchanan Barma University, Coochbehar, Central Farmers Hostel, Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Pundibari, Coochbehar-736165 West Bengal
Prof. S S Chatterji (VC/Director) email: cbpbuniversity@gmail.com Tel: (O) (fx)
Dr. Debkumar Mukherjee (Registrar) email: cbpbuniversity@gmail.com Tel: 03582-270722(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 
Cotton College State University, Guwahati, College Hostel Road, Panbazar, Guwahati-781001 Assam
Prof. Bhabesh Ch. Goswami (VC/Director) email: vc@ccsu.ac.in Tel: 03761-2733512(O) 2733502(fx)
Prof. Dilip Kr. Patgiri (Registrar) email: registrar@ccsu.ac.in Tel: 0361-2733530(O) (fx)
(Librarian) email: Tel: (O) (fx)
(e-Shodh Sindhu Lib) email: Tel: (O)
(e-Shodh Sindhu Computer) email: Tel: (O)
 

BACK